این وانت بار چهار فصل جدید از شرکت هوندا با موتوری قدرتمند دارای جعبه گیربکس 6 سرعته اتوماتیک است
این وانت بار چهار فصل جدید از شرکت هوندا با موتوری قدرتمند دارای جعبه گیربکس 6 سرعته اتوماتیک است.